569
دوشنبه، ۱۶ مهر ۱۳۹۷
11
برای مردی که در جست‌وجوی شهادت تا حلب رفت

پاسخ شهید همدانی به بشار اسد

شانزدهم مهر 94 بود که خبری در کشور پیچید، سردار حاج حسین همدانی از فرماندهان ارشد ایران در سوریه به شهادت رسید. خبری باورنکردنی برای سپاهیان و بسیجیان و البته کاملا باورپذیر برای همراهان و همسنگران حاج حسین همدانی. کسی که از سال‌ها قبل در جبهه ها بود و البته به گفته خودش دنبال شهادت دویده و البته در آن سال ها به آن دست نیافته و تقدیر خداوند این بوده که سی سال بعد در خارج از مرزهای ایران در کنار حرم عقیله بنی هاشم لقب مدافع حرم را به خود الصاق کند و به سوی یاران شهیدش بشتابد.

خبر

شماره‌های پیشین