568
یکشنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۷
3
نگاه ترامپ به تهران و ریاض چگونه است؟

اعتراف به نفوذ ایران؛ گاو شیرده عربستان

می‌گوید قبل از اینکه به ریاست جمهوری آمریکا برسد ایران در حال تصرف خاورمیانه بوده اما حال با عملکردها و برنامه‌هایش، توانسته مانعی بر «نفوذ ایران» در خاورمیانه شود به‌گونه ای که دولتمردان جمهوری اسلامی تنها به فکر دوام آوردند(!)، این جدیدترین یاوه‌های رییس جمهوری تاجر مسلک آمریکاست که از آمال و آرزوهایش می‌گوید.

یادداشت

نتانیاهو توصیه سردار سلامی را جدی بگیرد

عبدالباری عطوان

شماره‌های پیشین