568
یکشنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۷
11
مراسم‌ختم‌برخی‌ازهنرمندان‌چگونه‌برگزارمی‌شود

شادی‌روح‌مرحوم‌یک‌کف‌مرتب

مراسم ختم برخی از هنرمندان در سال‌های اخیر به شکلی بوده که نوع برگزاری و حواشی‌اش خبرساز شده است. حواشی که گاهی اصل آن مراسم بزرگداشت را تحت تاثیر قرار داده است.

خبر

شماره‌های پیشین