567
شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۷
4

رویکرد روسیه در حذف دلار

چین واردات نفت از آمریکا را به صفر رساند

سقوط ترامپ در چاه توطئه‌هایش

قرار بود صادرات نفتی ایران را به صفر برساند حال اما در تله خود افتاد و بازار نفت خود در چین را از دست داد درحالیکه ایران نه تنها مشتریان سنتی نفت خود را نگه داشته بلکه مشتریان جدیدی هم پیدا کرده است، از سویی دیگر بسیاری از کشورها از جمله هند، عراق، ژاپن و .. به دنبال دریافت معافیت از تحریم ها هستند.

آمریکا مدعی شد به دنبال در نظر گرفتن معافیت‌هایی در خصوص تحریم‌های نفتی ایران است

شماره‌های پیشین