567
شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۷
3
نمی‌گذاریم مشکلات اقتصادی ادامه یابد

عذرخواهی دولتمردان از مردم

این روزها بازار عذرخواهی و اعلام برائت‌ها ازعمکلرد دولت چنان داغ شده که حتی دولتی ها برای به دست آوردن دل مردم و نارحتی آنها از شرایط اقتصادی و معیشتی عذرخواهی می کنند.

یادداشت

«سخنی با مردم»

دکتر علی دارابی

شماره‌های پیشین