567
شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۷
11
گزارشی از ویژگی‌های تابلوی موش‌های سکه‌خوار اثر استاد چلیپا به بهانه نمایش دوباره‌اش

دشمنی با سکه‌خواران از 63 تا 97

سال‌1363 سال مهمی در تاریخ معاصر است. جبهه‌های جنگ در این سال نسبتاً پر تحرک بود. دو عملیات عاشورا و بدر در این سال رقم خورد. چند فرمانده شهید شدند و نزدیک هزار کیلومتر از خاک ایران آزاد شد. صدام جنگ شهرها را آغاز کرد. تهران، همدان، کرمانشاه، تویسرکان و بسیاری شهرهای دیگر بمباران شدند. فرمان تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی در این سال صادر شد.در این سال اتفاق دیگری هم افتاد. استاد کاظم چلیپا تابلویی تازه کشید. تابلویی با عنوان موش‌های سکه‌خوار. در این گزارش تلاش می‌کنیم به بررسی این اثر و زمینه‌ای که در آن تولید شده بپردازیم.

شماره‌های پیشین