566
جمعه، ۱۳ مهر ۱۳۹۷
14

خبر

آسیبی‌که‌مسابقات‌سیماراتهدیدمی‌کند

هدیه‌بازی‌‌باسلبریتی‌ها

برگزاری مسابقات تلویزیونی با حضور چهره‌ها در مقام مجری در ماه‌های اخیر افزایش پیدا کرده که در جای خودش اتفاقی جذاب است. اما همین اتفاق جذاب می‌تواند دارای نقاط ضعفی هم باشد که نباید فراموش شوند.

شماره‌های پیشین