565
چهارشنبه، ۱۱ مهر ۱۳۹۷
10

اجتماع باشکوه 700هزار بسیجی فردا در سراسر کشور

پس ازطرح مطالبات مردمی صورت گرفت

حمایت وزارت بهداشت از بیماران SMA

اظهارات جنجالی وزیربهداشت درباره بیماران SMA در روزهای اخیر سبب بازخوردهای منفی زیادی از سوی مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی شد. سرانجام اعتراض‌های گسترده مردم در فضای مجازی منجر شد وزرات بهداشت حمایت از این بیماران را در سیاست‌های خود قرار دهد.

شماره‌های پیشین