564
دوشنبه، ۰۹ مهر ۱۳۹۷
5
جنبش معارض عربستان اعلام موجودیت کرد

شکل‌گیری بسیج ملی علیه آل سعود

ظلم و ستم خاندان آل سعودی نسبت به شهروندان عربستانی و بازداشت صدها فعال اجتماعی و سیاسی در این کشور تا آنجا پیش رفته است که روز گذشته جنبشی برای مخالفت با خاندان سلطنتی عربستان اعلام موجودیت کرد.

اعتصاب عمومی در فلسطین

شماره‌های پیشین