562
یکشنبه، ۰۸ مهر ۱۳۹۷
7
جمعیت 14درصدی سالمندان تا 1400

چین و چروک روی صورت ایران بیشتر می‌شود

طی چند سال گذشته، کشور ما تمرکز بیشتری روی پدیده سالمندی داشته است، به‌طوری‌که برای تدوین حقوق سالمندی گام‌هایی برداشته و با تغییر مبلمان شهری و گسترش تعداد مراکز درمانی سعی در ارائه خدمات بهتر به این قشر داشته است. بیش از هفت میلیون نفر سالمند در کشور هستند و در دو دهه آینده این نرخ چند برابر شده و پنجره جمعیتی ایران روبه کهنسالی می‌رود که آسیب‌ها و پیامدهای زیادی را با خود در پی خواهد داشت.

یادداشت

ورود ایران به سراشیبی تند سالمندی

امان‌الله قرایی

شماره‌های پیشین