562
یکشنبه، ۰۸ مهر ۱۳۹۷
5
پایگا‌ه‌های نظامی امارات تا شمال آفریقا پیش رفته است

بن زاید بازیگر آمریکا در منطقه!

در سال‌های اخیر امارات که از شیخ‌نشین‌های کوچک جنوب خلیج‌فارس به‌شمار می‌آید برنامه بسیار گسترده‌ای را برای گسترش نفوذ منطقه‌ای خود آغاز کرده؛ امری که از همان ابتدا به کمک کشورهای غربی مانند آمریکا آغاز شده و پایگاه‌های نظامی این کشور تا شمال آفریقا هم پیش رفته است.

یادداشت

امارات؛ اتاق عملیات ناتوی عربی

عبد الباری عطوان

شماره‌های پیشین