561
جمعه، ۰۶ مهر ۱۳۹۷
3
پرسه نتانیاهو در کوچه پس‌کوچه‌های جنوب تهران

تور قوزآباد لو رفت

«بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در شوی جدید خود در سازمان‌ملل درباره شناسایی یک انبار تازه تجهیزات هسته‌ای سخن گفت اما شوی‌این‌بار‌صهیونیست‌ها‌هرچند‌برای جهانیان سرگرم‌کننده نبود و به آن توجهی نشد اما موجب سرگرمی و خنده ایرانی‌ها شد.

یادداشت

پیروزی در نیویورک، شکست در تهران

دکتر محسن ردادی

شماره‌های پیشین