560
چهارشنبه، ۰۴ مهر ۱۳۹۷
10

ایران 1/3درجه سلسیوس گرم‌تر شد

با وجود بيش از سه دهه از عملكرد سازمان نهضت سوادآموزی

11میلیون بی‌سواد در کشور داریم

در ایران قبل از انقلاب برنامه پیکار با بی‌سوادی در برنامه‌های دولت‌ها قرار داشت و پس از انقلاب با تأسیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور، موضوع آموزش بی‌سوادان جنبه مردمی و ملی گرفت. اما کماکان پس از چند دهه فعالیت سازمان سوادآموزی حدود 11‌میلیون بی‌سواد در کشور وجود دارد. این آمار را روز گذشته ابطحی، عضو کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد و گفت: این آمارها نشان از کم‌کاری و اشتباهات عدیده در نظام آموزشی کشور است.

شماره‌های پیشین