558
یکشنبه، ۰۱ مهر ۱۳۹۷
7
سال گذشته 684هزار نفر بین شهرهای کشور مهاجرت کردند

ترک دیار برای رسیدن به آرامش

طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبری وزارت کار، تعداد جمعیت مهاجر کشور در سال گذشته حدود ۶۸۴‌هزار نفر بوده است. بیشترین علت مهاجرت جمعیت شاغل در سال گذشته به ترتیب مربوط به «پیروی از خانوار، جست‌وجوی کار و جست‌وجوی کار بهتر» بوده است. حال باید دید زیرساخت شهرها و به طور کلی کشور تا چه حد آماده پذیرش و رشد شهروندان‌اند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

پدیده کودکان کار تبدیل به یک تراژدی شهری شده است

آیا مهاجرت به یک فرهنگ تبدیل شده است؟

شماره‌های پیشین