558
یکشنبه، ۰۱ مهر ۱۳۹۷
4
پمپئو نقض توییت ترامپ را منتشر کرد

آشفتگی

نشست الجزایر تسلیم خواسته آمریکا نشد

مخالفت اوپک با افزایش تولید نفت

نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه اوپک و غیراوپک در حالی برگزار شد که این کمیته خارج از حیطه وظایف محوله به آن، در پی این بود که به بهانه «جبران کاهش تولید ایران» رقمی را برای افزایش تولید ارائه کند، نشستی که وزیر نفت ایران یکی از بزرگترین غایبان آن بود.

شماره‌های پیشین