557
شنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
5
اعضای شورای امنیت: نام هیچ کشوری در دستور نشست چهارم مهر نیست

ترامپ بر اسب ناآگاهی خود می‌تازد

رییس‌جمهوری آمریکا در حالی از برگزاری نشست شورای امنیت سازمان‌ملل با موضوع ایران خبر داده بود که سه عضو شورای امنیت سازمان‌‌ملل متحد تاکید کردند که دستورکار نشست 26‌سپتامبر (چهارم مهرماه) تغییری نکرده و بدون ذکر نام کشورها خواهد بود.

یادداشت

رییس‌جمهوری در نیویورک از منافع ایران دفاع کند

پیرمحمد ملازهی

لبنانی‌ها در توییتر سنگ‌تمام گذاشتند

#سلام_لإیران_من_لبنان

شماره‌های پیشین