557
شنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
14

خبر

«صبح‌نو»مصاحبه صفایی‌فراهانی درباره‌حادثه‌سینمارکس‌رابررسی‌می‌کند

شکست توطئه علیه انقلابیون

اخیراً آقای محسن صفایی فراهانی از مسوولان دولت اصلاحات درباره حادثه سینما رکس آبادان ادعاهایی را مطرح کرده که حاشیه‌سازشده است.

شماره‌های پیشین