sobhe-no.ir
556
جمعه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
9
تغییرات اساسی در ورزش با رفتن مدیران پیر جدی شد

رؤسای کهنسال فدراسیون‌ها در مقابل درهای خروجی

سناریوی جدایی مدیران بازنشسته از سمت‌ها و پست‌های کلیدی ورزش، همانند پیش‌بینی‌ها در جریان است؛ یعنی مقامات رده‌بالای ورزشی از کنار رفتن این مدیران سخن می‌گویند اما خود آن‌ها به‌دنبال راه‌های فرار برای بقا هستند. بخشی از این مدیران پیر و سالخورده، برای افزایش درصد جانبازی تلاش می‌کنند تا از این تبصره ارزشی، جهت حفظ صندلی مدیریتی‌شان استفاده کرده و چند صباحی دیگر، در رشد نزولیِ! رشته تحت امرشان نقش داشته باشند.

یادداشت

یتیم خانه ایران و مستعمره مربیان چشم آبی

هومن جعفری

شماره‌های پیشین