556
جمعه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
12

خبر

فصل‌تابستان‌سینمادرتسخیرکمدی‌هابود

سینمای‌دغدغه‌مندزیرتیغ‌بفروش‌ها

فصل تابستان یکی از ایام ویژه اکران سینمای ایران است. با تمام شدن این فصل، بررسی فیلم‌های اکران‌شده در این ماه‌ها، نکات قابل توجهی خواهد داشت.

شماره‌های پیشین