556
جمعه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
11
سید مهدی شجاعی در نشست ادبیات منثور عاشورایی تاکید کرد

یافتن جاذبه های جدید در ادبیات آیینی

همزمان با یازدهم محرم سیدمهدی شجاعی نویسنده آثار ماندگار ادبیات آیینی در کافه کتاب آفتاب مشهد مقابل مخاطبانش نشست و درباره ادبیات منثور عاشورایی صحبت کرد.

شماره‌های پیشین