556
جمعه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
10
یادداشت

آیا آیین‌های عاشورایی مخالف توسعه‌اند؟

میثم مهدیار

«صبح‌نو» عملکرد یکساله شوراهای شهر و شهرداران جدید را بررسی می‌کند

دور باطل به سبک «امید»ی‌ها

اوضاع و احوال شهرداری‌ها و شوراهای شهر در دوره جدید خوب نیست، خیلی از این‌ها که در این دوره توانستند راه‌شان را به پارلمان‌های شهری باز کنند، منافع شخصی و جناحی را بر منافع عمومی ترجیح داده و نشان دادند که اگر دست‌شان به بیت‌المال برسد امانتداری نمی‌کنند، واقعه رخ داده در برخی از شوراهای شهر و برخی از شهرداری‌ها نشان می‌دهد سیستم مدیریت شهری در دست افراد لایق و کارآمد نیست و مهر تأییدی بر انتخاب اشتباهی است.

شماره‌های پیشین