sobhe-no.ir
555
دوشنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
4
نگاهی بر راهبرد سیاست خارجی اسرائیل در سال 2019

چرا نتانیاهو به‌دنبال گسترش رابطه با روسیه است؟

سیاست خارجی رژیم اسرائیل در سال‌2019 بر پایه تقویت مناسبات با روسیه تنظیم شده است. در این راهبرد در ارتباط با سیاست خارجی این رژیم با مجموعه غرب، نوعی سکوت دیده می‌شود. با توجه به این راهبرد؛ پرسش این است؛‌ چرا رژیم صهیونیستی تلاش دارد مناسبات خود را با روسیه افزایش دهد و به موازات آن نسبت به غرب نوعی سکوت کرده است؟ آیا راهبرد انتخابی، گزینه فراگیر حاکمیتی است‌ یا اینکه گزینه ائتلاف حاکم در اسرائیل است؟

«تبعید اختیاری» شاهزاده‌های سعودی‌ها در لندن

شکاف در آل سعود

شماره‌های پیشین