552
جمعه، ۲۳ شهریور ۱۳۹۷
15
تهیه‌کننده‌مجموعه«ممنوعه»به‌دنبال‌چیست؟

مؤسسه‌ای‌علاقه‌مندبه‌سوژه«تراجنسی»

اخیراً مجموعه شبکه نمایش خانگی «ممنوعه» محصول مؤسسه سرو ر سانه پارسیان به بازار عرضه شده که حواشی زیادی را به‌همراه داشته است.

خبر

شماره‌های پیشین