551
سه شنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
5
کسری تجاری آمریکا به بیش از ۴۶‌میلیارد دلار رسید

دسیسه آمریکا برای جنگ اقتصادی با چین

رییس‌جمهوری آمریکا که رؤیای پیروزی در جنگ اقتصادی با چین را در سر می پروراند، روز‌به‌روز به شکست نزدیک‌تر می‌شود تا جایی که برای جلوگیری از گستراندن گام‌های اقتصادی چین در سراسر جهان، متوسل به ابزار همیشگی خود یعنی «تحریم» شده و در حال بررسی اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه چین به بهانه نقض حقوق‌بشر و تبعیض علیه اقلیت اویغورهاست!

سیاست‌های آمریکا، پکن را به تهران نزدیک‌تر کرد

شماره‌های پیشین