551
سه شنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
15
مجری‌برترجشنواره‌تولیدات‌استانی‌سیمادرگفت‌وگوبا«صبح‌نو»:

سلبریتی‌های‌مجری،ابزارجذب‌مخاطب‌اند

اخیراً جشنواره تولیدات استانی سیما برگزار شد و برگزیدگان این رویداد مشخص شدند. یکی از بخش‌های مهم این جشنواره مربوط به اجراهای تلویزیونی بود. آقای «سید‌وحید سپهرتاج»متولد 1365یکی از مجریان جوان صداوسیماست. این مجری جوان که کارشناسی مهندسی مکانیک، کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های انرژی است درجشنواره امسال تولیدات مراکز استان‌های رسانه ملی به‌عنوان مجری برتر انتخاب شد. به مناسبت این اتفاق با او گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

خبر

شماره‌های پیشین