551
سه شنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
14

خبر

حاشیه‌ای بر دو اظهارنظر متفاوت درباره فرهنگ در اختتامیه جشنواره موسیقی جوان

سهم فرهنگ

هرسال هنگام تصویب لایحه بودجه در مجلس غوغایی عظیم برپا می‌شود. عده‌ای در جایگاه مدافعان فرهنگ «سهم» فرهنگ را طلب می‌کنند و عده‌ای دیگر با استدلال کم کردن از مخارج غیرضروری تلاش می‌کنند از سهم فرهنگ در بودجه بکاهند. آنچه در این کشاکش مهم است نه فرهنگ بلکه سهم است. هر دو طرف این مناقشه در پی سهمی هستند و آنچه در میان نیست فرهنگ است. فرهنگ نزد هر دو سوی دعوا جایگاهی زیادتی و فانتزی دارد.

شماره‌های پیشین