527
چهارشنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
9
«صبح‌نو» شایعات عجیب گرانی گوشت مرغ و لبنیات را بررسی می‌کند

در جست‌و‌جوی کنجاله‌های گمشده

گرانی‌های اخیر در حوزه گوشت و مرغ باعث شده تا مردم به شدت دچار مشکل شوند، گرانی‌هایی که با افزایش نوسانات ارزی و به هم خوردن ثبات بازار به طرز غیر قابل منتظره‌ای به برهم خوردن نظم بازار منجر شد، در شرایط کنونی واردکننده‌های نهاده‌های دامی که بیشترین نقش را در تعیین قیمت گوشت و مرغ دارند نیز برای سود بیشتر دست به احتکار زدند. این در حالی است که بخشی از این نهاده‌های دامی وارد شده مربوط به واردات ماه‌های گذشته و حتی اسفندماه سال گذشته است.

شماره‌های پیشین