527
چهارشنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
5
جنگ تجاری آمریکا و چین بالا گرفت

غلبه اژدها بر غول خشمگین

جنگ‌های تجاری دهه‌های اخیر که یک‌سوی آن معمولاً غرب بوده است، بدون برنده پایان یافته است. اما آغاز جنگ تجاری آمریکا و چین که در یک ماه اخیر به بالاترین حد خود رسیده است، نشان می‌دهد که پکن در‌صدد پیروزی و شکست غول اقتصادی جهان است چرا که درحال گستراندن گام‌های اقتصادی خود در سراسر جهان است.

خبر

شماره‌های پیشین