527
چهارشنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
3
از شواهد آقای همسایه تا پادرمیانی پدر داماد

رییس‌جمهوری چند ساعت در روز کار می‌کند؟

روزانه پنج ساعت کار می‌کند، بعضی‌ها هم می‌گویند 6 ساعت؛ البته اختلاف یک ساعت چندان مهم نیست. صحبت از رییس‌جمهوری است. این موضوع را همسایه او هم تایید کرده است. آقای عبدالله ناصری گفته است «او از ساعت 9:30 ‌تا 19 در دفتر کارش حضور دارد. هر روز می‌بینم نَه یک روز، نَه دو روز بلکه روزهای متعدد، «اسکورت» آقای روحانی، چه ساعتی دَم در خانه ایشان حضور پیدا می‌کند تا ایشان را به نهاد ریاست‌جمهوری ببرد.»

یادداشت

نسبت جریان انقلاب با این روزهای دولت

محسن مهدیان

شماره‌های پیشین