527
چهارشنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
14
یادداشت

مادران گوهرشاد

نیلوفر حسن‌زاده

انتشاراتی دیگری در آستانه تعطیلی

آیا ناشر 40ساله قربانی اختلافات داخلی می‌شود؟

این روزها در هیاهوی بازار نشر و مسائل اقتصادی شاید شنید‌ن اینکه چند ناشر کرکره نشر را پایین کشیده و عطای فعالیت را به لقایش بخشیده‌اند طبیعی باشد. طبیعی که نه بیشتر اندوهناک است مخصوصاً اگر بدانی که این ناشر سابقه زیادی دارد و کمی مانده تا نیم‌قرن فعالیت را تجربه کند.

شماره‌های پیشین