527
چهارشنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
13
یادداشت

اقتصاد شبه‌مدرن مبنای آسیب‌های اجتماعی

دکتر شهریار زرشناس

دکتر کچویان بسترهای تاریخی شکل‌گیری علوم اجتماعی را بررسی کرد

جامعه‌شناسی، ایدئولوژی حفظ نظم جهان مدرن

دکتر حسین کچویان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران دیروز در جمع دانشجویان چهارمین دوره طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی با عنوان «بسترهای تاریخی- اجتماعی شکل‌گیری علوم انسانی» به ایراد سخنرانی پرداخت.

شماره‌های پیشین