527
چهارشنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
12

خبر

امیررضا فقیهی، نقاش نمایشگاه «دیالکتیک» از دغدغه‌هایش گفت

انسان معاصر در تنگناهای سنت و مدرنیته

تقابل سنت و مدرنیته که بارها و بارها در محافل و فضاهای مختلف به آن از زوایای گوناگونی پرداخته شده است، در دنیای رنگ و نقش‌ها هم سهمی را به خود اختصاص داده و هر از چندگاهی شاهد شکل‌گیری نمایشگاهی با مجموعه آثاری هستیم که این موضوع را به تصویر کشیده است. این روزها هم آقای امیررضا فقیهی با «دیالکتیک» این تقابل را با سبک و سیاق نو و مخصوص به خودش در گالری فرمانفرما به نمایش گذاشته است.

شماره‌های پیشین