527
چهارشنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
11
«صبح‌نو»حادثه«مزارشریف»رادرآثارتصویری‌بررسی‌می‌کند

پشت‌پرده‌یک‌حادثه‌درمقابل‌دوربین

17مردادماه1377‌حادثه تلخ و عجیبی رخ داد. در اوضاع بحرانی آن‌روزهای افغانستان، افرادی مسلح به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف حمله کرده و هشت نفر از دیپلمات‌های ایرانی را به شهادت رساندند. این حادثه تلخ دارای ابعاد مختلفی است که پس از گذشت چند سال از آن، چند فیلم سینمایی و مستند درباره‌اش ساخته شده است.

خبر

یادداشت

ماجرای آن پرچم  مشکی و قرمز و زرد

مصطفی وثوق‌کیا

شماره‌های پیشین