526
سه شنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
7
«صبح نو» اثرات آزادسازی نرخ ارز را در جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان بررسی می‌کند

بازار کاسبی سفر خارجی کساد شد

«نماینده مردم تهران گفت ‌براساس بسته جدید ارزی، نرخ ارز مسافرتی تغییر خواهد کرد و به نرخ ارز آزاد نزدیک می‌شود.» تصمیمی که باعث خواهد شد ‌رانت‌هایی که برخی از آژانس‌های گردشگری برای گرفتن ارز مسافرتی از مسافر و عرضه آن با نرخ آزاد در بازار بوجود آمده بود، این نکته‌ای‌است که در چند هفته اخیر با افزایش نوسانات ارزی مورد توجه مسوولان قرار گرفته بود و حالا شاید با این تصمیم برطرف شود.

یادداشت

پیوند اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد با طبقه رانتی

میثم مهدیار

شماره‌های پیشین