526
سه شنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
5
صدها عربستانی در 10ماه اخیر بازداشت و محاکمه شدند

محاکمه مخفیانه منتقدان آل‌سعود

ادامه برخورد سرکوب‌گرایانه و بازداشت فعالین مدنی در هفته‌ها و روزهای اخیر در عربستان شدت یافته و علاوه‌بر آن دادگاه این کشور به محاکمه مخفیانه چهره‌های منتقدان آل‌سعود پرداخته است. شاهزاده جوان سعودی که بر نردبان قدرت تکیه زده است تلاش دارد با نشان دادن ساختگی برخی فعالیت‌های اجتماعی مسیر رسیدن به صندلی قدرت و پادشاهی را در این کشور آشوب‌زده مهیا سازد.

خبر

شماره‌های پیشین