526
سه شنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
15
«صبح‌نو» از وضعیت نامناسب این روزهای مطبوعات گزارش می‌دهد

مطبوعات بدون کاغذ مانند جنگ بدون فشنگ

حوزه نشر و مطبوعات این روزها مشکلات متعددی دارد. پیش از این نیز این حوزه وضعیت مطلوبی نداشت اما مشکلات متعدد اقتصادی و سوء‌مدیریت‌ها این عرصه را با نگرانی‌های بیشتری مواجه کرده است. پیرامون تحلیل اوضاع فعلی و راه‌کارهای برون‌رفت از آن با آقای «مهدی عرفاتی»‌ سردبیر روزنامه جام‌جم و آقای «مهدی رحمانیان»‌ مدیر مسوول روزنامه شرق گفت‌و‌گو کرده‌ایم.

خبر

شماره‌های پیشین