526
سه شنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
14

خبر

«صبح‌نو»ازجولان‌فیلم‌های‌نازل‌درتابستان97 گزارش می دهد

با خانواده به سینما نروید

فصل اکران این روزهای سینمای ایران با استقبال مخاطبان و البته فروش بالا همراه شده است. البته فیلم‌های درحال اکران و جریان غالب آنها حواشی قابل توجهی نیز دارد.

یادداشت

لزوم مدیریت هوشمندانه

فرهاد خالدی نیک

شماره‌های پیشین