526
سه شنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
10
سازمان بهزیستی از گسترش مراکز ترک اعتیاد کودکان خبر داد

اعتیادهای بچگانه روی دست نهادهای مسوول

اعتیاد در سال‌های اخیر شیوع بیشتری پیدا کرده و دیگر تنها معضلی برای اقشار پایین‌دست جامعه به حساب نمی‌آید. مخدرها به حد چشمگیری در میان کودکان و نوجوانان رخنه کرده‌اند تا جایی که معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از ایجاد مراکزی جدید برای کودکان و نوجوانان معتاد خبر داد و گفت: در گذشته کودکان مبتلا به اعتیاد را در بهزیستی پذیرش نمی‌کردیم اما اکنون با برنامه‌ریزی‌های جدید، این کودکان در مراکز میان‌مدت پذیرش می‌شوند و در آنجا خدمات روانشناسی، مددکاری و روانپزشکی دریافت می‌کنند.

شماره‌های پیشین