525
دوشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
7
مردم این روستا انرژی خانه‌هایشان را با پنل‌های خورشیدی تأمین می‌کنند

چشم ایران به «سیچانلو» روشن!

آقای «رضا امیرخانی» نویسنده، در بخشی از کتاب «جانستان کابلستان» درباره روستاهای افغانستان می‌نویسد: «همه آ‌نها نیروی برقشان را از پنل‌های خورشیدی تأمین می‌کنند، اتفاقی که در ایران نمی‌افتد که اگر می‌شد، از هزینه‌های تأمین زیرساخت برق‌کشی به روستاها صرفه‌جویی می‌شدند.» اما در ایران هم یکی دو روستایی هستند که پنل خورشیدی دارند و روشنایی‌شان را از آفتاب می‌گیرند. در روزهایی که خانه‌ها به خاطر مشکلات تأمین برق و مصرف بالا، ساعت‌ها در خاموشی به سر می‌برند، استفاده از نیروی خورشید برای تأمین برق راه‌کار مناسبی می‌تواند باشد.

نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران می‌گوید جمعیت سالمندان در حال افزایش است

عصا به‌دست پیش به‌سوی پیری

شماره‌های پیشین