525
دوشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
13
گفت‌وگو با دکتر میثم علیزاده درباره «علوم اجتماعی محاسباتی»

دیتاهای بزرگ؛ ابزار پیش بینی آینده

آیا می‌توان با استفاده از علم، وقایع بزرگی مانند جنگ و انقلاب و فروپاشی را پیش‌بینی کرد؟ این رؤیا همواره در ذهن بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی وجود داشته است. امروزه با استفاده از دیتاهای بزرگ و گسترده‌ای که از زندگی دیجیتالی انسان‌ها به دست می‌آید دانشمندان خود را یک گام به این رؤیا نزدیک‌تر می‌بینند و ایده «علوم اجتماعی محاسباتی» از همین جا شکل گرفته است. در مصاحبه دکتر میثم علیزاده، پژوهشگر پسادکترای دانشگاه ایندیانا در حوزه علوم داده، محدودیت‌ها و امکان‌های علوم اجتماعی محاسباتی را بررسی کردیم.

شماره‌های پیشین