525
دوشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
12

خبر

«صبح‌نو»ازبرنامه‌های‌کنکوری‌تلویزیون‌گزارش‌می‌دهد

گروگان‌گیری‌کنکوری‌آنتن!

درکشورمان، کنکور پدیده‌ای ویژه به حساب می‌آید که از سال‌ها پیش جوانان زیادی را به خود درگیر کرده است. جدای از مسائل مربوط به کنکور، تبعات و حواشی این پدیده در تلویزیون هم قابل توجه است.

شماره‌های پیشین