524
یکشنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
9
فرمول جدیدی که وزیر کار را دوباره به مجلس کشاند

50‌امضاء، یک لابی و در آخر استیضاح

استیضاح وزیر کار با توجه به اصل 89‌قانون اساسی و ماده 227‌و 228‌آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و همچنین با توجه به نارضایتی‌های شدید مردم، کارگران و بازنشستگان و بررسی عملکرد وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی و ارتباط مستقیم عملکرد این وزارتخانه با این نارضایتی‌ها، درباره مواردی از جمله ازهم‌گسیختگی این وزارتخانه عریض و طویل که قسمت عمده اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برعهده این وزارتخانه است، توجه نداشتن عملی در به‌کارگیری جوانان در پست‌های حساس و مدیریت‌های کلان این وزارتخانه، نداشتن توجه عملی به بخش تعاونی کشور و عدم تحقق سهم 25درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور طبق برنامه پنج‌ساله و بدتر شدن اوضاع معیشتی و رفاهی بازنشستگان بیمار و اوضاع مدیریت اقتصادی و درآمدزایی در شستا و سازمان تأمین اجتماعی رقم می‌خورد.

یادداشت

توفان تحریم یا توفان سیاست‌گذاری اشتباه

محمد رضازاده

شماره‌های پیشین