524
یکشنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
3
عراقچی برکنار شد

خانه تکانی در بانک مرکزی

در اوایل مردادماه بود که سیف بعد از پنج سال از مدیریت ساختمان میرداماد برکنار شد، البته قرار بود ‌تا 25‌مرداد -روز برگزاری مجمع سالانه بانک مرکزی- در ساختمان میرداماد بماند و پس از تأیید صورت‌های مالی بانک مرکزی کار را تحویل رییس کل بعدی بدهد، اما شرایط نابسامان اقتصادی و مطالبه حداکثری برای ترمیم کابینه اقتصادی سبب شد ‌رییس‌جمهوری به سرعت فرد دیگری را جایگزین سیف کند.

یادداشت

اقدامی درست در زمانی نادرست

دکتر علی دارابی

الزامی قانونی که بانک‌ها به آن ‌بی‌توجه‌اند

نقش صکوک در جذب نقدینگی 

یک شرکت سهامی خاص آماده تأمین مالی ۱۰۵‌میلیارد تومانی از طریق بازار سرمایه و با انتشار صکوک اجاره با سود ۱۵‌درصدی شد، اما صکوک چیست و چه تأثیری بر بازار سرمایه دارد؟

شماره‌های پیشین