523
شنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
4
فرماندهی اقتصادی در کشور به دستان چه کسی می‌افتد

دوراهی تصمیم‌گیری

یک ماهی از سخنان رییس‌جمهوری مبنی‌بر ضرورت به‌کارگیری کارشناسان جدید می‌گذرد و با افزایش التهابات بازار و فضای اقتصادی کشور ترمیم کابینه به یک مطالبه همه‌گیر تبدیل شده است اما هنوز به‌جز تغییر رییس پیشین بانک مرکزی آن‌هم در روزهای پایانی زمان قانونی فعالیتش، خبری از ترمیم تیم اقتصادی کابینه نیست و به نظر نمی‌رسد که دولت اراده‌ای برای پاسخ به این مطالبه داشته باشد.

مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد: افزایش 20‌درصدی نرخ تورم

وداع با تورم تک‌رقمی

مهم‌ترین دستاورد دولت در بخش اقتصاد کاهش بیش از 30‌درصدی تورم و حفظ این رقم در حول 9‌درصد بوده است اما این دستاورد دولت نیز در دومین سال دولت دوازدهم از بین رفت و امروز اقتصاد کشور تورم 20‌درصدی را تجربه می‌کند.

شماره‌های پیشین