523
شنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
3
رسانه‌های خارجی از آغاز رزمایش دریایی ایران در خلیج فارس خبر دادند

مانور بستن تنگه هرمز

خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه به نقل از مقام‌های آمریکایی، نوشتند، حدود یکصد شناور که بیشترشان شناورهای کوچک‌اند در این مانور شرکت دارند. به گفته این مقام‌ها، این مانور که احتمالاً تا پایان هفته ادامه داشته باشد، مانع از تردد کشتی‌های تجاری در خلیج‌فارس نشده است.

یادداشت

تقاضای سوداگری

دکتر سید امیر سیاح

شماره‌های پیشین