523
شنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
2
دستور رهبر انقلاب به رییس‌جمهوری:

وقتی کسی تخلف می‌کند برخورد قاطع کنید

نمایندگان تهران طرح سؤال از رییس‌جمهوری را امضا نکردند

نا امیدی از امیدی‌ها

سؤال از رییس‌جمهوری، تابویی بود که در زمان دکتر احمدی‌نژاد شکسته شد و بعد از 32‌سال قانون‌گذاری، رییس‌جمهوری با حضور در صحن مجلس به سؤالات نمایندگان پاسخ گفت. حال قرار است سؤال از رییس‌جمهور‌ی در دولت روحانی تکرار شود و وی با حضور در صحن مجلس به انتقادات نمایندگان پاسخ دهد.

شماره‌های پیشین