523
شنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
11
اسماعیل شفیعی سروستانی در گفت‌و‌گو با «صبح‌نو» بیان کرد

بررسی تاریخی بنی‌اسماعیل و بنی‌اسرائیل

کتاب «بنی‌اسماعیل، بنی‌اسرائیل و آخرالزمان» به تازگی توسط انتشارات هلال منتشر شد. این کتاب که بازخوانی 4000 سال از تاریخ بشر از زمان حضرت ابراهیم؟ع؟تا عصر حاضر را صورت می‌دهد، از دسیسه‌هایی پرده برمی‌دارد که وارثان بنی‌اسرائیل سعی دارند با آن‌ها جلوی تحقق دولت جهانی بنی‌اسماعیلی را بگیرد. در این‌باره با آقای اسماعیل شفیعی سروستانی، نویسنده کتاب گفت‌و‌گویی ترتیب داده‌ایم.

خبر

صبح نو

اسماعیل شفیعی سروستانی در گفت‌و‌گو با «صبح‌نو» بیان کرد

بررسی تاریخی بنی‌اسماعیل و بنی‌اسرائیل

کتاب «بنی‌اسماعیل، بنی‌اسرائیل و آخرالزمان» به تازگی توسط انتشارات هلال منتشر شد. این کتاب که بازخوانی 4000 سال از تاریخ بشر از زمان حضرت ابراهیم؟ع؟تا عصر حاضر را صورت می‌دهد، از دسیسه‌هایی پرده برمی‌دارد که وارثان بنی‌اسرائیل سعی دارند با آن‌ها جلوی تحقق دولت جهانی بنی‌اسماعیلی را بگیرد. در این‌باره با آقای اسماعیل شفیعی سروستانی، نویسنده کتاب گفت‌و‌گویی ترتیب داده‌ایم.

درباره کتاب جدیدتان که به تازگی منتشر شده برایمان توضیح بفرمایید.
کتاب جدیدالانتشار «بنی‌اسماعیل، بنی‌اسرائیل و آخرالزمان»‌ از مجموعه سلسله کتب حوزه مطالعات فرهنگی است که به تازگی توسط انتشارات هلال عرضه شد. این کتاب در 486‌صفحه به موضوعی می‌پردازد که شاید بتوان گفت در ایران نخستین مرتبه است که به این موضوع پرداخته می‌شود. به عبارتی همه سعی ما این بوده که با ردیابی 4هزار سال تاریخ رفته از عصر حضرت ابراهیم خلیل‌الرحمن ؟ع؟ تا عصر حاضر نشان بدهیم که چگونه دو جریان و دو سلسله از خاندان ابراهیم خلیل‌الرحمن؟ع؟ در طول تاریخ به راه افتادند و با طی فراز و نشیب‌های بسیار عجیب خودشان را به عصر حاضر رساندند.

جزئیات فصل بندی این کتاب به چه صورت است؟ 
این کتاب در 5‌فصل سعی بر این دارد که به تفصیل ابتدا با نگاهی به گذشته از عهد حضرت ابراهیم خلیل‌الرحمن‌ ؟ع؟سخن بگوید و با بیان تاریخ رسالت انبیاء عظام الهی نشان دهد که چگونه موضوع حج و موضوع قربانی و موضوع امامت به عنوان مقامی خاص در دفتر و عهد و برنامه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن؟ع؟ واقع شد. در فصل دیگری انبیا و اوصیا بر شمرده می‌شوند که چگونه متذکر مقام محمد؟ص؟و آل محمد ؟ص؟ بودند. یعنی به تمام انبیاء عظام الهی مقام و موقعیت پیامبر آخرالزمان و فرزندانشان تذکر داده می‌شد. در فصل سوم نشان داده شده که چگونه کبر و حسد نخستین بنیان‌های شیطانی را توسط بنی‌اسرائیل شکل داد و مصادیق آن مورد بررسی قرار داده شده است. موضوع منجی موعود، آخرالزمان و ظهور منجی فصل‌های دیگر این کتاب را شامل می‌شود که مجموعه‌ای مستند بر آیات و روایات و شواهد تاریخی سعی در بیان این مطلب دارد. سرانجام با موضوع هزاره‌گرایی و هزاره‌گرایان در غرب نشان داده شده که چگونه بنیادگرایان مسیحی یعنی میراث بران بنی‌اسرائیل سعی دارند با دسیسه واقعه‌ای را سبب بشوند که به‌زعم خودشان شاید بتواند جلوی تحقق دولت جهانی بنی‌اسماعیلی را بگیرد. این کتاب که اخیراً رونمایی شد حاصل بیش از دو سال مطالعه و پژوهش است و تقدیم شده به همه کسانی که به انجام مطالعات جدی فرهنگی مایل‌اند.

تاریخچه دو جریان خاندان حضرت ابراهیم؟ع؟ چیست؟ 
چنانچه مطلع هستید حضرت ابراهیم خلیل‌الرحمن دو فرزند داشتند؛ یکی جناب اسحاق و دیگری جناب اسماعیل. سلسله پیامبران بنی اسرائیل از حضرت اسحاق نبی؟ع؟آغاز و به حضرت عیسی‌ ؟ع؟ ختم می‌شود. از همان روزهای اول به استناد همه منابع وحیانی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن؟ع؟اعلام کرده بودند که پیامبری از نسل حضرت اسماعیل؟ع؟به عرصه می‌آید که به عنوان پیامبر آخرالزمان حامل دین کامل و حامل کتاب کامل است. تردیدی در این نیست که حضرت نبی‌اکرم؟ص؟ از فرزندان حضرت اسماعیل نبی‌الله ؟ع؟هستند که دین کامل اسلام و کتاب کامل قرآن را عرضه داشتند. از همان ابتدا حضرت ابراهیم خلیل الرحمن؟ع؟.با منتقل کردن اسماعیل‌ ؟ع؟ به سرزمین حجاز تا به مراسم قربانی این حضرت در منا و بر کشیدن دیوارهای مسجدالحرام نشان دادند که از این سرزمین یعنی حجاز مکانی که قربانی (ذبیح) اتفاق افتاده پیامبر آخرالزمان که از فرزندان حضرت اسماعیل‌ ؟ع؟ است ظهور خواهد کرد. بنی اسرائیل این معنا را تاب نیاوردند و نوعی کین و حسد در جان بنی‌اسرائیل افتاد از این بابت که خط سیر نبوت از فرزندان اسحاق؟ع؟ به فرزندان اسماعیل  ؟ع؟ منتقل می‌شود.

چرا قرار بر این شد که پیامبر آخرالزمان از نسل حضرت اسماعیل؟ع؟باشد؟
چنان که می دانید دین حضرت اسحاق؟ع؟و فرزندانشان دین کامل و حامل کتاب کامل نبود. دینی که بیشتر جنبه قومی و قبیله‌ای داشت و این پیامبران برای بنی اسرائیل به نحو خاص می‌آمدند و جریان دین حنیف از مسیر اسماعیل؟ع؟ در جمع حنفا ظهور پیدا کرد که حضرت رسول اکرم؟ص؟ نیز قبل از این که اسلام آورده شود پیرو دین حنیف حضرت ابراهیم خلیل الرحمن‌؟ع؟بودند. دو عرابه خاص در تاریخ و جاده بلندی به راه افتاد با یک نگاه به آینده. 

اهمیت پرداختن به این مبحث برای دوران حاضر چیست؟
چنانچه عرض کردم بنی‌اسرائیل حقد و حسدی نسبت به بنی‌اسماعیل پیدا کردند درباره رقم خوردن تاریخ آینده به نام پیامبر آخرالزمان و سرانجام به نام آخرین وصی آن پیامبر یعنی حضرت موعود ؟عج؟ که تأسیس دین جهانی و حکومت جهانی به او واگذار شده بود.
 بنی اسرائیل این معنا را تاب نیاوردند و همه تلاش خود را طی هزاران سال مصروف ممانعت از تحقق این امر و از بین بردن انبیا و اولیاء عظام الهی کردند و از مسیر مفسده جویی سعی بر کنترل تاریخ داشتند. اگر ملاحظه بکنید همه آن چه که در قرون گذشته اتفاق افتاده آنچه که علیه مستضعفان و مومنان اتفاق افتاده با نگاه به آخرالزمان قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است. بنی‌اسرائیل بر سر کنترل تاریخ و ممانعت از تحقق حکومت جهانی بنی‌اسماعیلی همه همت خود را وارد کرده‌اند. 
از زمانی که انبیا را یک به یک می‌کشتند و اوصیا را از بین می‌بردند تا جایی که منابع تاریخی بیان می‌کنند که چگونه با آن که باخبر شده بودند پیامبر آخرالزمان از جزیره العرب مبعوث خواهد شد در پی قتل پیامبر اکرم؟ص؟ برآمدند و بعد از آن با دسیسه در به شهادت رساندن اوصیا آن پیامبر یعنی امام علی؟ع؟، امام حسن ؟ع؟و امام حسین؟ع؟دخالت پوشیده و پنهان و عجیبی داشتند. شاید با بررسی این موضوع یعنی سیر و سفر بلند این دو عرابه در تاریخ و در زمان بشود بسیاری از وقایع گذشته، امروز و آینده را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد.

شما مدیر مسوول موسسه فرهنگی هنری موعود هم هستید. از فعالیت‌های این موسسه مقداری برایمان بفرمایید.
از زمان تأسیس موسسه فرهنگی موعود عصر 23‌سال می‌گذرد. یعنی سال‌1374 مقدمات شکل گیری این مجموعه و در سال 1375 به صورت جدی انتشار نخستین مجله مهدوی کشور یعنی مجله موعود آغاز شد. سپس این مجموعه که مجوز فعالیت‌های چند منظوره را داشت با نشر کتاب فعالیت‌های خود را ادامه داد و با تأسیس نخستین سایت‌های مهدوی کشور نام خود را به عنوان مجموعه‌ای که با گذر از حدود 18‌سال پر مخاطب‌ترین رسانه را در فضای مجازی داشته، ثبت کرد. تولید لوح‌های فشرده، برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌های آموزشی و حضور در مجامع علمی و دانشگاهی از دیگر فعالیت‌های این موسسه است. انتشار بخش نخست دایره المعارف موعود آخرالزمان در هشت جلد یکی از مهم‌ترین منشورات فرهنگی این موسسه مهدوی است. تاکنون حدود 200‌عنوان کتاب در دو شاخه اصلی مطالعات مهدوی و مطالعات فرهنگی از سوی این موسسه شده است. دارا بودن یک کتابخانه تخصصی بسیار خوب و قوی این موسسه را در انجام پژوهش‌های مورد نظرش یاری داده است. مجله اینترنتی صراط یکی دیگر از منشورات این موسسه است که طی چهار سال گذشته هر ماه  روی سایت عربی موعود قرار داده شده. موعود علاوه بر داشتن سایت عربی، انگلیسی و فارسی، سایتی برای نوجوانان و چند کانال در فضای مجازی و پیام‌رسان‌های سروش و ایتا در اختیار دارد. کانال تاریخ فردا نیز یکی دیگر از رسانه‌های موسسه موعود عصر است. از سال 1384 موسسه موعود اقدام به برگزاری سلسله نشست‌های ماهانه فرهنگ مهدوی کرد که تاکنون 123 نشست از این نشست‌ها پنجشنبه آخر هر ماه در سالن سوره حوزه هنری برگزار شده است. گفت و گوهای مفصلی در حوزه فرهنگ مهدوی، شناسایی چالش‌ها و مخاطرات فراروی مومنان در قالب پخش فیلم، اسلاید و سخنرانی‌های علمی همراه با پرسش و پاسخ جدی این جلسات ماهانه را شکل داده است.

به نظر می‌رسد موسسه موعود مثل گذشته فعال نیست،علت چیست؟
پوشیده نیست که وجهه استقلالی موعود و عدم وابستگی‌اش به هر نهادی چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم از جنبه‌های مختلف آن را با مشکلاتی مواجه کرده است. طی سال‌های اخیر بروز مشکلات مادی بخش بزرگی از فعالیت‌های موسسه را تحت تأثیر قرار داده به گونه‌ای که متأسفانه فعالیت‌های پژوهشی خاص دایره‌المعارف موعود آخرالزمان به رکود انجامیده. 
سایر بخش‌های پژوهشی هم بی‌تأثیر از این ماجرا نبوده. تیراژ کتاب‌ها و مجلات به شکل جدی افول کرده و موجب شده تنها موسسه مستقل جدی فرهنگ مهدوی در کشور با مشکلات متعددی رو‌به‌رو شود. بی‌گمان هر کدام از عزیزان و علاقه‌مندان می‌توانند به هر نوعی به این مجموعه شریف مستقل که همه فعالیت‌هایش وقف امام عصر؟عج؟ و مصروف تبلیغ و ترویج فرهنگ مهدوی است مددرسانی بکنند.
 

captcha
شماره‌های پیشین