523
شنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
11
اسماعیل شفیعی سروستانی در گفت‌و‌گو با «صبح‌نو» بیان کرد

بررسی تاریخی بنی‌اسماعیل و بنی‌اسرائیل

کتاب «بنی‌اسماعیل، بنی‌اسرائیل و آخرالزمان» به تازگی توسط انتشارات هلال منتشر شد. این کتاب که بازخوانی 4000 سال از تاریخ بشر از زمان حضرت ابراهیم؟ع؟تا عصر حاضر را صورت می‌دهد، از دسیسه‌هایی پرده برمی‌دارد که وارثان بنی‌اسرائیل سعی دارند با آن‌ها جلوی تحقق دولت جهانی بنی‌اسماعیلی را بگیرد. در این‌باره با آقای اسماعیل شفیعی سروستانی، نویسنده کتاب گفت‌و‌گویی ترتیب داده‌ایم.

خبر

شماره‌های پیشین