523
شنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
10
سخنگوی سازمان ثبت احوال: بدنه کارت‌ملی هوشمند در چاپخانه دولتی تولید می‌شود

داخلی یا خارجی؛ مسأله این است

گروه‌های جهادی عمرانی برای ساختن دنیایی بهتر، قراردادهای جغرافیایی را بر هم زده‌اند

انجمن مهندسان بدون مرز

دیگر عادی شده است، این که هر کسی در دانشگاه رشته تحصیلی را انتخاب کند و بخواهد بعد از فارغ‌التحصیلی در تخصص دیگری مشغول به کار شود. قهرمان داستان ما اما این طور نیست. او برخلاف بقیه، در رشته تحصیلی آموزش دیده که بعد از فارغ‌التحصیلی هم در آن کار می‌کند و حتی در نقش تخصصی که دارد، به دیگران هم کمک می‌کند. نه تنها به مردم ایران که به دیگر کشورها هم خدمات می‌رساند. او در قالب گروه‌های جهادی، برای مردم خانه می‌سازد.

شماره‌های پیشین