522
چهارشنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
7
سرنوشت خانه فروغ فرخزاد در انتظار تصمیم میراث فرهنگی است

... از آن خانه دور

هنوز اصحاب فرهنگی خانه نیما یوشیج را فراموش نکرده‏اند. تا فرهنگی‏ها خواستند کمی آرام بگیرند، حالا داستان تازه‏ای برای شاعر دیگری، به وجود آمده است. داستان‏های شهرداری با خانه‏های قدیمی شاعران و افراد چهره؛ انگار تمامی ندارد. توپی که حالا به خانه پدری فروغ فرخزاد افتاده است. داستان‏هایی که درباره نیما منتشر شدند، حالا برای فروغ هم در حال بازنویسی و انتشار است.

یادداشت

مخاطرات عدالتخواهی

میثم مهدیار

شماره‌های پیشین